استانداری فارس محسن ربانی زاده تاجیکستان
ارتقای جایگاه شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان باید مد نظر قرار
گیرد ۰۷ تیر ۱۴۰۱

ارتقای جایگاه شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان باید مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ربانی زاده در نشست بررسی راهکارهای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی استان فارس و کشور تاجیکستان در قالب کارگروه توسعه صادرات استان فارس با بیان اینکه هدف ما افزایش مراودات تجاری با کشور تاجیکستان است، گفت: ایران و تاجیکستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی درجهت توسعه اقتصادی کشور تاجیکستان و استان […]