به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست استعاره‌ی مفهومی در پژوهش‌های ادبی برگزار می‌شود. در این نشست علیرضا شعبانلو درباره موضوع بنیاد اساطیری استعاره‌ی مرگ در آثار مولوی، مرتضی براتی درباره موضوع استعاره‌ی مفهومی نور در قرآن کریم و مونا بابایی درباره موضوع مفهوم‌سازی استعاری […]

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست استعاره‌ی مفهومی در پژوهش‌های ادبی برگزار می‌شود.

در این نشست علیرضا شعبانلو درباره موضوع بنیاد اساطیری استعاره‌ی مرگ در آثار مولوی، مرتضی براتی درباره موضوع استعاره‌ی مفهومی نور در قرآن کریم و مونا بابایی درباره موضوع مفهوم‌سازی استعاری در متون عرفانی زبان فارسی سخنرانی می کنند.

دبیر علمی نشست هم یوسف محمدنژاد است.

نشست نامبرده روز دوشنبه، چهارم اسفند ۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

لینک ورود رایگان:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-evx-zru