حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۵ درصدی مستمری های مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خبر داد و اظهار داشت: میزان افزایش مستمری، مستمری بگیران صندوق در چهار تعهد بلند مدت شامل بازنشستگی پیش از موعد، سالمندی، ازکار افتادگی کلی و بازماندگان در مستمری خرداد اعمال و […]

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۵ درصدی مستمری های مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خبر داد و اظهار داشت: میزان افزایش مستمری، مستمری بگیران صندوق در چهار تعهد بلند مدت شامل بازنشستگی پیش از موعد، سالمندی، ازکار افتادگی کلی و بازماندگان در مستمری خرداد اعمال و واریز خواهد شد همچنین مابه التفاوت افزایش ۲۵ درصدی مستمری ها برای فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز محاسبه و همزمان با مستمری خرداد ماه واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس آمار به دست آمده در استان یزد، حدود ۶۸ هزار نفر مشمول بیمه اجتماعی روستایی، عشایری هستند، افزود: تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار نفر به عضویت این صندوق درآمده و ۳ هزار و ۶۶۵ خانوار در حال حاضر مستمری دریافت می کنند که از این تعداد هزار و ۵۹۴ نفر مستمری بازنشستگی پیش از موعد، ۵۱۹ نفر بازنشستگی سالمندی، هزار و ۴۳۴ خانوار مستمری فوت و ۱۱۸ نفر مستمری ازکارافتادگی دریافت می کنند.

ابراهیمی گفت: دولت مصمم است با رویکرد گسترش بیمه‌های اجتماعی برای کاهش فاصله طبقاتی جمعیت روستایی و شهری، کاهش محرومیت و گسترش عدالت اجتماعی گام‌های موثرتری بردارد.

وی با بیان اینکه بیمه زنان خانه دار، نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درستی دارد و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان را جامعه بانوان تشکیل می دهند، افزود: بیشتر این زنان نیز فاقد بیمه هستند که از آنها دعوت می شود به عضویت این صندوق درآیند.

ابراهیمی اظهار داشت: دولت به ازای مبلغ پرداختی توسط فرد، دو برابر آن را به عنوان سهم دولت در حمایت از افراد روستایی و عشایری به صندوق پرداخت می کند.