به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرکانی افزود: با هماهنگی میان صندوق بیمه اجتماعی و کمیته امداد، برای نخستین بار حق بیمه ۲۸ هزار و ۱۵۶ نفر از مددجویان بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با یک پله افزایش سطح درآمدی، در سطح ۲ درآمدی مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان صندوق در سال […]

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرکانی افزود: با هماهنگی میان صندوق بیمه اجتماعی و کمیته امداد، برای نخستین بار حق بیمه ۲۸ هزار و ۱۵۶ نفر از مددجویان بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با یک پله افزایش سطح درآمدی، در سطح ۲ درآمدی مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان صندوق در سال ۱۴۰۰ پرداخت شد و در سوابق و حساب انفرادی آنان لحاظ خواهد شد.

به گفته وی، با این اقدام مبلغ و میزان مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش در زمان برخورداری از تعهدات قانونی بلندمدت صندوق افزایش می‌یابد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تاکید کرد: این اقدام یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های توانمندسازی و حمایت از مددجویان بیمه شده است.

به گفته شیرکانی، افزایش سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به مددجویان بیمه شده و به حداقل رساندن دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مددجویان از برنامه‌های راهبردی صندوق به شمار می‌رود و این اقدام هم در همین چارچوب انجام شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد مددجویان بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۰ به ۵۹ هزار و ۱۶۰ نفر رسیده است، افزود: ۳۱ هزار و ۴ نفر از مددجویان هم در سطح یک مبنای وصول حق بیمه در سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت حق بیمه و تمدید دوره بیمه پردازی خویش از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام خواهند کرد که در مقام مقایسه با سال گذشته، تعداد کل مددجویان بیمه شده ۲۰۱ نفر افزایش داشته است.

شیرکانی با تاکید بر تبادل اطلاعات و برقراری ارتباطات میان سازمان‌ها در بستر خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به منظور تسهیل و تسریع خدمات ارائه شده به مددجویان بیمه شده، گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار جدی هر دو مجموعه قرار دارد.