به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دومین نشست کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» عصر سه شنبه ۲۷ مهرماه در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. این جلسه که به صورت زنده از طریق درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش شد به بررسی و تصویب […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دومین نشست کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» عصر سه شنبه ۲۷ مهرماه در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.

این جلسه که به صورت زنده از طریق درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش شد به بررسی و تصویب آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک اختصاص داشت.

بر اساس مصوبه ماده ۱ آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» مقرر شد که کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح، مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و این آئین نامه اداره شود.

همچنین پس از بحث و بررسی‌ها درباره ماده ۲ آئین نامه داخلی این کمیسیون مقرر شد؛ جلسات عادی کمیسیون در هفته‌هایی که مجلس جلسه علنی دارد و نیز جلسات فوق العاده با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون (حداقل ۸ نفر) با موافقت اعضا، در زمان و محل مشخص شده و مطابق دستور کاری که قبلاً از سوی هیأت رئیسه کمیسیون اعلام می‌شود تشکیل شود.

همچنین در تبصره نخست این ماده آمده است که هیأت رئیسه کمیسیون، زمان برگزاری جلسات کمیسیون را به نحوی تنظیم کند که با ساعت تشکیل جلسات سایر کمیسیون‌ها تداخل نداشته باشد، مگر در صورت ضرورت آن هم با تشخیص رئیس و تصویب اکثریت حاضر کمیسیون.

در تبصره دوم ماده ۲ نیز تأکید شد که در صورت تشخیص ضرورت تشکیل جلسات کمیسیون در زمان ساعات جلسات صحن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون می‌تواند با اخذ نظر موافق رئیس مجلس شورای اسلامی جلسات را تشکیل دهد.

سپس اعضای کمیسیون مشترک وارد بررسی ماده ۳ آئین نامه داخلی شدند و نهایتاً مصوب کردند که جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و با اعلام رئیس جلسه و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود.

مبنای تصویب در تمامی رأی گیری ها به جز انتخاب اعضای هیأت رئیسه، اکثریت دو سوم مجموع اعضای کمیسیون است و تغییرات آئین نامه داخلی با رأی دو سوم اعضای حاضر خواهد بود.

همچنین بررسی ماده ۴ این طرح که درباره پخش زنده جلسات کمیسیون بود به جلسه بعدی موکول شد.