به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت: جلسه امروزم با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر از دو جنبه بسیار مهم بود: اول حضور همزمان ٢٢٣٠ نفر در جلسه و دوم از لحاظ پراکندگی افراد از ۴ گوشه ایران بزرگ، بر اساس نظرسنجی‌ها میزان […]

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت: جلسه امروزم با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر از دو جنبه بسیار مهم بود: اول حضور همزمان ٢٢٣٠ نفر در جلسه و دوم از لحاظ پراکندگی افراد از ۴ گوشه ایران بزرگ، بر اساس نظرسنجی‌ها میزان رضایت از بیمه ۸۳ درصد و رضایت از افزایش مستمری ۶۰ درصد و اعتماد به مدیران ۹۳ درصد است.

 اهمیت جلسه کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان